TOPCOOL CYKLONFLÄKTAR

TopCool's cyklonfläktar designades ursprungligen för 20 år sedan med syftet att skapa en mjuk övergång från kall luft till den lite varmare luften i stallet. Under varmare årstider har cyklonfläkten den rätta kapaciteten för att kunna kyla kor och på så sätt reducera värmestress bland korna.

Finns i 55" och 72", Feed System är utbildade i och utför montering av TopCool fläktarna.

  • Fläktarna tillverkas i rostfritt material
  • Materialet är slätt för att underlätta rengöring
  • Minskar värmestress upp till 50 %
Intresserad av att köpa fläktar? Kontakta Owe Johansson. 

Mobil: +46 (0)72-510 65 00

Mejl: owe@jobrink.se